Blog
Content is king?

Content is King? Maak content voor iemand, niet voor iedereen

content is king bill gatesBill Gates zei het al in 1996, en in 2016 zijn er ongeveer 317.000.000 webpagina’s over vol geschreven: “content is king”. En als 317.000.000 mensen plus Bill Gates het zeggen, dan zal het ook wel waar zijn. Toch verdient de kreet “content is king” wel enige nuance. Want wanneer is content king? In dit blog lees je onze visie hierop.

Content Marketing strategie

Content is king, maar dit wordt nog vaak als volgt geïnterpreteerd: als er maar genoeg content gecreëerd wordt, dan komt de klant wel vanzelf. Deze strategie werkt niet omdat het helemaal  geen strategie is.

De online strategie waar content de hoofdrol speelt -content marketing- is namelijk een SEO tactiek waar er relevante en consistente content wordt ontworpen voor een vooraf duidelijk gedefinieerde doelgroep. Relevantie is belangrijk omdat de content interessant voor de doelgroep moet zijn. Consistentie is belangrijk omdat alleen dan de doelgroep weet dat je de autoriteit bent op het gebied waar je actief bent. Alleen met deze autoriteit is het uiteindelijke doel van content marketing te behalen: meer conversie. Om hierin succesvol te zijn, is tegenwoordig alleen goede content niet meer genoeg; de content moet geweldig zijn. En geweldige content creëer je alleen wanneer de content altijd doelgroepgericht, relevant en consistent is.

Hoe creëer je nu geweldige content? Voor het antwoord daarop is het nodig om eerst een stapje terug te gaan en te starten met het creëren van een Content Marketing Strategie.

De basis van een Content Marketing Strategie

Om met deze strategie te beginnen, zul je eerst terug moeten gaan naar de basis. Waar staat je bedrijf voor, en waarom wil je content inzetten? Is je doel branding, het genereren van traffic, het vergroten van de loyaliteit van je klanten? Het afbakenen van je (sub)doel heeft grote consequenties voor het creëren en promoten van je content, dus denk hier goed over na. Omschrijf daarnaast ook wie je doelgroep is, en wat zijn zoekgedrag is. Het gebruik van persona’s (een persona is een omschrijving van een bepaald segment binnen je doelgroep) is hierbij zeker aan te raden. Met het creëren van persona’s zorg je er voor dat je content maakt voor iemand, en niet voor iedereen. Hierdoor is je content relevant.

Content Creatie: gebruik een contentkalender

Wanneer de basis staat kun je pas aan de slag met de creatie. Het gebruik van een contentkalender is nodig om structuur binnen de content strategie aan te brengen. Je geeft hier bijvoorbeeld aan wie, wanneer en waarom een bepaald stuk content gaat maken. Friks werkt graag met Google Apps zodat alle betrokkenen er real-time in kunnen werken. De content kalender wordt op deze manier een levend document en de spil van de content strategie. Ook het kanaal waar je de content mee gaat delen en promoten wordt hierin gespecificeerd. Maar let op: je kunt delen en promoten wat je wilt, maar als de content niet geweldig is, zal het waarschijnlijk niet veel succes behalen.

Meten en optimaliseren

Als de basis staat, en de geweldige content via de juiste kanalen verspreid is, is het tijd om de impact te meten. Wanneer je een tool als Google Analytics gebruikt, en zorgt dat alle verwijzingen juist zijn getagd, kun je de doelgroep te volgen. Op die manier kom je er achter wat wel en wat niet werkt. Door de elementen die werken te optimaliseren, kom je stap voor stap dichterbij het bereiken van de doelen die je in de content strategie hebt opgesteld.

Content is king

In ons optiek is content marketing voor elke organisatie een bereikbaar; iedereen heeft een mooi verhaal te vertellen. De uitdaging is om dit te vertalen naar geweldige content en een gedegen content marketing strategie. Pas wanneer je een goede strategie hebt, is content king: dan pas lever je geweldige content, die mensen ook daadwerkelijk willen zien (en delen!).

Wilt u aan de slag met een content marketing strategie?

 

Gratis quickscan