Blog
Emma-WennekendonkEmma WennekendonkAccountmanager
Online marketing9 januari 2012

Aangepaste Code Reclame via e-mail

Met ingang van 1 januari is de “code verspreiding reclame via e-mail” aangescherpt. Onder deze reclame wordt verstaan: “het per e-mail aanprijzen van goederen, diensten of denkbeelden, alsmede het vragen van diensten” (Bron: Stichting Reclame Code). Dit is dus ook van invloed op nieuwsbrieven.

Aangescherpte regels voor nieuwsbrieven

De aangescherpte regels hebben vooral betrekking op transparantie voor de geadresseerde. Een klantgerichte onderneming hoeft niet te vrezen voor beperkingen door deze regels. Het is dan al de dagelijkse gang van zaken, om klanten en geïnteresseerden zo transparant en duidelijk mogelijk te informeren.

Bij het opzetten van een mailcampagne is het zaak om er bij stil te staan wat je zelf als ontvanger van reclame en nieuwsbrieven prettig vind om te weten. Bijvoorbeeld:

  • van wie krijg ik deze mail?
  • hoe komen ze aan mijn adres?
  • hoe kom ik er weer vanaf?

Duidelijke afzender

De bestandseigenaar, de houder van de adressenlijst, moet vermeld worden in het “van”-veld van de mailing. Een werkend e-mailadres waarop direct gereageerd kan worden, moet vermeld worden in het “reply-to”-veld. Op die manier kan de ontvanger direct reageren.

Wanneer een mailing doorgestuurd wordt via een Tell-a-Friend systeem, behoren de gegevens van de vriend die de mailing doorstuurd als afzender gebruikt te worden. Op deze manier kan de ontvanger direct reageren op de directe afzender.

Verzamelen van e-mailadressen

Op de plek waar een e-mailadres wordt gevraagd om het te gebruiken voor mailings, dient in ieder geval te worden vermeld:

  • dat het e-mailadres gebruikt gaat worden om reclame te sturen
  • wie de eigenaar van de maillijst waarvoor u zich inschrijft is
  • dat het e-mailadres alleen gebruikt gaat worden voor eigen mailings, of dat het (ook) aan derden verstrekt gaat worden.

Alleen een vermelding in de algemene voorwaarden is niet voldoende, want bijna niemand leest deze. Het moet direct zichtbaar zijn wat er gaat gebeuren bij het ingevullen van het e-mailadres.

Afmelden

Bij elke afzonderlijke mailing dient ook de mogelijkheid voor het afmelden vermeld te worden. Het afmelden moet duidelijk, eenvoudig en elektronisch worden aangeboden.

Wanneer een ontvanger bij het aanmelden voor verschillende lijsten heeft kunnen kiezen, moet het afmelden ook weer dezelfde opties bieden. De aangevraagde uitschrijving dient zonder enig voorbehoud gehonoreerd te worden.

Bijlages

Het is een goede gewoonte geen bijlages mee te sturen. Door de bijlages is de kans groot dat de mail als spam wordt gezien of geweerd wordt door antivirus software. Een vermelding van de hyperlink waar het bestand gedownload kan worden is een betere oplossing. Vermeld er dan wel bij om wat voor type bestand het gaat en hoe groot het is.

Wanneer er toch een bijlage wordt toegevoegd is er wel een beperking in het bestandsformaat. E-mail en bijlage mogen maximaal 150kb groot zijn. Een nieuwsbrief neemt al gauw 20 tot 50kb ruimte in beslag, dus de mogelijkheden zijn beperkt.

Gratis quickscan